z parku
vecermi
< >

Moderní pronájem
Praha 4, Modřany

Ochrana soukromí

 1. Společnosti Kuchař & Thein, s.r.o. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, 110 00, IČ 25773844, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 68989 (dále jen „Správce“), ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zpracovávala tyto osobní údaje:
  a. jméno a příjmení
  b. emailovou adresu
  c. telefon
 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně o osobních údajů. Tyto osobní údaje budou společností Kuchař & Thein, s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Kuchař & Thein, s.r.o., nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Kuchař & Thein, s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje mohou být zpracovávány rovněž správcem pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování s tím, že osobní údaje mohou být předány zejména poskytovatelům IT služeb, logistických služeb, poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  a) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  b) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  c) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  d) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  e) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.